Blueshelga lokst utøve 2017

EVENT INFORMATION


Følg med på www.oddablues.no for informasjon om enkeltarrangementene.

Restrictions

Aldersgrense; Alle pass og enkeltbilletter til Hardanger Hotel er aldersgrensen 23 år. Forøvrig se enkeltarrangementene.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysing av arrangement.