Blueshelga lokst utøve - 2016

EVENT INFORMATION

Vi feirer 20 år med tidenes program. 

Følg med på www.oddablues.no for informasjon om enkeltarrangementene.

Restrictions

Aldersgrense; Alle pass og enkeltbilletter til Hardanger Hotel er aldersgrensen 23 år.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysing av arrangement.