Blueshelga lokst utøve 2019

Arrangementsinformasjon


Følg med på www.oddablues.no for informasjon om enkeltarrangementene.

Restriksjoner

Aldersgrense; 20 år.
Forøvrig se enkeltarrangementene.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysing av arrangement.