page view image

Blueshelga lokst utøve - 2022

Arrangementsinformasjon
event image

Ved kjøp av flere billetter er det viktig at det oppgis navn på den personen som skal benytte billetten. Ta også med adresse.epostadresse og telefon.

Restriksjoner

Aldersgrense; 20 år.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysing av arrangement.

100.000